Show simple item record

dc.contributor.authorHegdal, Håvard
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T15:45:17Z
dc.date.available2019-02-03T15:45:17Z
dc.date.issued2017-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583654
dc.description.abstractI forbindelse med byggearbeidet på eiendommen Schweigaards gate 46 ble det foretatt en arkeologisk overvåking av gravearbeidet i perioden 10.–11.1.2017. Arbeidet omfattet graving av to groper inntil vestveggen av Schweigaardsgate 48, hvorav den ene ble noe utvidet for å tette et vannledningsbrudd. Tiltaksområdet var innenfor det automatisk fredete kulturminnet middelalderbyen Oslo. Under NIKUs overvåkning ble det enkelte steder observert naturbakke bare en halv meter under gateplan; andre steder var området preget av komplekse kutt med fyll av varierende datering, fra ~1850 til 1750 og eldre. Det ble funnet noen middelalderske gjenstander, keramikk og teglbiter. Ett av kuttene dannet et hjørne, og var antageligvis en veggrøft fra en bygning som senere var fjernet. Fyllmasser og plassering i middelalderbyen muliggjør at denne bygningen – og dermed kuttet til veggen – var av førreformatorisk alder og et automatisk fredet kulturminne. Antagelsene støttes av historiske kilder fra 1700-tall og tidligere undersøkelser som har avdekket steinsatte kjellergulv på tilsvarende dybder i nærområdet. Vi anbefaler videre undersøkelse av disse kuttene for å slå sikkert fast når de er fra, samt måle inn omfang og orientering på kartet.nb_NO
dc.description.sponsorshipROM Eiendomnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;26/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiddelalderbyen Oslonb_NO
dc.subjectSchweigaards gate 46nb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectNonneseter klosternb_NO
dc.subjectveggrøfternb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleSCHWEIGAARDSGATE 46. Arkeologisk undersøkelse – prøvegraving i Hollenderkvartalet, Oslo kommunenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.relation.project1020991nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal