Show simple item record

dc.contributor.authorFuran, Nora Front
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T15:36:34Z
dc.date.available2019-02-03T15:36:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583652
dc.description.abstractI perioden 1.-14. februar ble det foretatt en arkeologisk overvåking av boring for miljøprøver på Schweigaardsgate 35-51 i Oslo. Eiendommen er i dag en åpen flate, delvis brukt som parkeringsplass for busser. Det ble foretatt i alt 13 boringer, en mer enn prosjektert. Dette skyldes at det på et av de skisserte borepunktene ikke var mulig å trenge gjennom bakken etter to forsøk. Som en erstatning for dette borepunktet ble det gitt tillatelse av Riksantikvaren v/Live Johannessen til å foreta en ekstra boring. Det ble boret ned til sikker naturbakke, 3-4 meter i dybde. Det ble i hovedsak avdekket omrotede masser fra etter-reformatorisk tid, trolig fra 1800-tallet eller senere, deretter leire. Det ble observert mye knust rød teglstein i boreprøvene, ned til ca. 3 meter noen steder og der iblandet naturbakken. Sikker naturbakke varierte, og lå på 2 til 3 meter under terreng. Det kan ikke utelukkes at de røde teglsteinsbitene var middelaldertegl, men bitene var så fragmentert at det ikke var mulig å typebestemme dem. Det ble stedvis observert tynne ansamlinger av flis eller trebiter, men disse var tydelig avsatt på gammel elvebunn/sjøbunn. Boreprøvene ga ingen indikasjoner på at det var bevart in situ middelalderske kulturlag i dette området, selv om dette ikke kan utelukkes. I forhold til bevaringstilstand for kulturlagene var denne god, og på så måte kan det ikke utelukkes at det kan finnes gjenværende lommer av eldre kulturlag på stedet. Det ble ikke avdekket sikre automatisk fredete kulturminner ved undersøkelsen.nb_NO
dc.description.sponsorshipROM Eiendom ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;22/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSchweigaardsgatenb_NO
dc.subjectmiljøprøvernb_NO
dc.subjectboringernb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleSchweigaardsgate 35-51. Arkeologisk overvåking, miljøprøver i Schweigaardsgate 35-51, Oslonb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.relation.project1021007nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal