Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.coverage.spatialTønsberg kommune, Vestfold fylkenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T15:08:37Z
dc.date.available2019-02-03T15:08:37Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583645
dc.description.abstractDet skulle graves en areagrav og fettutskiller på Tjømegaten 2 og 4, samt bores fire pelehull for en byggekran på Storgata 28. Gravingen for fettutskilleren ble utsatt på ubestemt tid. Areagraven ble gravd ned til dybde på 1,1 m, og det ble bare observert moderne masser i bunnen og profilveggene. I pelehullene ble det observert kulturlag fra 0,2 m under topp asfalt, og ned til 3,33 m. De fleste kulturlag var fuktige og humøse, men jordkjemiske analyser tolket bevaringsforholdene mellom middels god til dårlig. To lag ble C14-datert mellom 1020 og 1250 AD.nb_NO
dc.description.sponsorshipFoyn Eiendom ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;7/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStorgaten 28nb_NO
dc.subjectTjømegaten 2 og 4nb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectarkeologisk overvåkingnb_NO
dc.subjectarkeologisk etterkontrollnb_NO
dc.subjectkulturlagnb_NO
dc.subjectboringernb_NO
dc.subjectTønsbergnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleFoyn kjøpesenter, Tønsberg. Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med pelefundamentering av byggekran, graving for fettutskiller og areagravnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.relation.project1020936nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal