Show simple item record

dc.contributor.authorHaugesten, Lars
dc.coverage.spatialArendalnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-03T14:13:19Z
dc.date.available2019-02-03T14:13:19Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583634
dc.description.abstractI følge av et pålegg fra brannvesenet, søkte Arendal kirkelige fellesråd å oppgradere eksisterende vanntilførsel til Flosta kirke. Det ble søkt til Riksantikvaren om å grave ca. 63 m lang grøft, derav 5 m innenfor sikringssonen og 58 m innenfor middelalderkirkegården. Bredden ble satt til 0,6 m og dybden til 1 m av Riksantikvaren. Etter undersøkelsen ble endelig grøft målt til 52 m. Innenfor den middelalderske kirkegården besto jorden av mørkebrun sandet silt med enkelte småstein. Undergrunnen ble observert på et par mindre partier. Ingen graver ble funnet, men det ble gravet opp omrotete menneskebein. Av funn ble det påtruffet glaserte taksteinsfragmenter, keramikkskår og krittpipestilker. Keramikkskårene kunne dateres til 1600-tallet og krittpipestilkene til 16-1700-tallet. Grøften utenfor sikringssonen bestod av samme masser som på kirkegården, men uten funn av keramikkskår og menneskebein.nb_NO
dc.description.sponsorshipArendal kirkelige fellesrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;34/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFlosta kirkenb_NO
dc.subjectArendalnb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectetterreformatorisknb_NO
dc.subjectstavkirkenb_NO
dc.subjectskjeletternb_NO
dc.subjectgravernb_NO
dc.subjectkrittpipenb_NO
dc.subjectkeramikknb_NO
dc.subjectarkeologisk overvåkingnb_NO
dc.subjectavdeling Arkeologinb_NO
dc.titleFlosta kirke, Arendal. Arkeologisk overvåking av graving for ny VA-ledningnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.relation.project1021079nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal