Show simple item record

dc.contributor.authorOlstad, Tone Marie
dc.contributor.authorBerg, Fredrik
dc.coverage.spatialHeggenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-02T14:48:32Z
dc.date.available2019-02-02T14:48:32Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583612
dc.description.abstractDet overordnete målet med prosjektet som vurderingen av Hegge stavkirke er en del av, har vært å vurdere stavkirkene med det formål at de skal kunne forvaltes uten risiko for verditap gjennom klimaforandringer og energirelaterte tiltak de nærmeste årene. Vi vet at klimaforandringene vil føre med seg økt nedbør og høyere temperaturer i Valdres. Disse forandringene vil medføre økt risiko for fuktrelaterte skader samt økt biologisk aktivitet i form av f eks sopp- og råteskader samt insektangrep. En generell anbefaling for alle stavkirkene er derfor et økt fokus på vedlikehold og overvåking av mulig utvikling av fuktrelaterte skader. Prosjektet har blitt gjennomført ved arkivsøk og befaring med tilstandsvurdering av kirken med hovedvekt på den bygde strukturen og omgivelsene, sett i forhold til klima og mulige klimarelaterte skader. Det har blitt gjort en grov vurdering av fremtidig klima i området og hvorvidt det finnes spesiell risiko for denne bygningen, i tillegg til økt fuktbelastning og høyere temperaturer. Basert på de gjennomførte undersøkelsene har det blitt foreslått et sikringsprogram med anbefaling om overvåking og tiltak for stavkirken. Hovedvekten er lagt på bygningen, ikke på interiøret. Den største trusselen mot Hegge stavkirke er økt vann- og fuktbelastning grunnet økt nedbør, spesielt på nordsiden av kirken. Vannavrenning fra tak på nordsiden må jevnlig sjekkes og tak/renner må holdes vedlike. Det er en risiko for at veien til Hegge kirke kan bli sperret av snøras, eller jord og flomskred.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;122/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectklimaforandringernb_NO
dc.subjectinneklimanb_NO
dc.subjectmiddelalderkirkenb_NO
dc.subjectstavkirkenb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.subjectavdeling Bygningnb_NO
dc.titleHVORLEDES SIKRE OG FORVALTE NORSKE KIRKEBYGNINGER I FREMTIDENS KLIMA. A 148 HEGGE STAVKIRKEnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.relation.project1020854nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal