Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKaun, Susanne
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2019-02-02T12:33:11Z
dc.date.available2019-02-02T12:33:11Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583595
dc.description.abstractEksteriøret på nedlagte synagogen i Calmeyers gate 15b, nå Jødisk Museum i Oslo, er tidligere fargeundersøkt av NIKU (Rapport Konserveringsavdelingen nr.41/2008). Gavlfeltet over inngangsdøren ble denne gangen ikke undersøkt på grunn av manglende tilgang på lift. Målet med undersøkelsen i 2016 var å supplere den i 2008 utførte fargeundersøkelsen, slik at fasadens helhetlig fargesetting for den anbefalte perioden er dokumentert for en fremtidig tilbakeføring. Oppdraget omfattet undersøkelsen av gavlfeltet over inngang samt kapitelene med særlig fokus på periode II. Videre ble den originale pussen undersøkt, slik at det kan gis anbefaling for pussreparasjoner. Fasadens fargesetting består av en lysgrå hovedfarge, med enkelte arkitekturelementer i koboltblå (halvsøyle-skaft, buer over vinduene og indre ramme i gavlfelt) og mørke brune vinduer og dører. Oljemalingen har trolig gitt en kompakt og halvblank overflate. Den originale fasadepussen er en mellomsterk kalksementpuss, mens sokkelpussen har en betydelig høyere sementandel, hvilket gjør den sterkere. Det anbefales å bruke naturlig hydraulisk mørtel til pussreparasjoner. Ved bruk av oljemaling på fasaden, må det ventes minst et år mellom pussreparasjoner og oppmaling.nb_NO
dc.description.sponsorshipJødisk museumnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;105/2016
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectpussnb_NO
dc.subjectfargeundersøkelsenb_NO
dc.subjectsynagogenb_NO
dc.subjectfasadenb_NO
dc.subjectmurbygningnb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleJødisk museum i Oslo. Undersøkelse av gavlfelt og puss på fasaden. Calmeyers gate 15 B, Oslonb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber12nb_NO
dc.relation.project1020642nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal