Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSpaarschuh, Christina
dc.contributor.authorKempton, Hanne Moltubakk
dc.date.accessioned2019-02-01T19:14:55Z
dc.date.available2019-02-01T19:14:55Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583572
dc.description.abstractPå oppdrag fra Riksantikvaren ble krusifikset fra Vinger hentet inn til NIKUs konserveringsatelier i Oslo for tilstandsvurdering og gjennomføring av et forprosjekt for behandling. Forprosjektet ble rapportert i NIKU Oppdragsrapport 19/2016, og dannet grunnlag for utarbeidelse av hovedprosjek-tet som rapporteres i foreliggende rapport. Ved innlevering på konserveringsatelier hadde krusifik-sets konstruktive deler omfattende skader, både korsarmer og skulpturens armer hadde nesten ikke feste til kors-stamme og kropp. Føttene var blitt reparert flere ganger. Venstre fot var knust og dek-ket av sekundært lerret. Krusifikset hadde blitt overmalt flere ganger og fremsto som skittent. Be-handlingen på NIKUs konserveringsatelier i 2015/2016 omfattet stabilisering av kors og Kristusfigur på et nytt støttekors, rekonstruksjon av venstre fot og fingre på høyre hånd, festing av løs maling, rensing av overflaten, samt kitting og retusjering. Prosjektet inkluderte også dokumentasjon i bilde og tekst, undersøkelser knyttet til krusifiksets datering og polykromiens stratigrafi.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;14/2017
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectmiddelaldernb_NO
dc.subjectkrusifiksnb_NO
dc.subjectkonserveringnb_NO
dc.subjectrestaureringnb_NO
dc.subjectpolykrominb_NO
dc.subjectundersøkelsernb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleA 104 – Vinger kirke. Undersøkelse og restaurering av et middelalderkrusifiksnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO
dc.relation.project1020789nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal