Show simple item record

dc.contributor.authorVerveij, Edwin
dc.coverage.spatialHokksundnb_NO
dc.date.accessioned2019-02-01T18:53:51Z
dc.date.available2019-02-01T18:53:51Z
dc.date.issued2018-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583569
dc.description.abstractNIKU har delt opp dekor- og malingshistorikken i ti forskjellige perioder hvor alle funnene er datert og plassert i et periodeskjema, som strekker seg fra 1840-tallet (periode I) til dagens fargesetting fra 2010-tallet (periode X). Undersøkelsene har vist at fasadens tre elementer har gjennomgått endringer gjennom tidene. I denne rapporten er bare den opprinnelige fargesettingen fra 1840-tallet (periode I) utarbeidet, og delvis periode II på grunn av dateringene, etter ønske fra oppdragsgiveren. Fargehistorikken viser videre at de fleste arkitekturelementene har vært malt flere ganger innenfor en periode. - Taket er sannsynligvis endret fra et valmtak til dagens saltak. Derfor har panelet over andre etasje færre malingslag. - Et gammelt vindu er funnet i 3.etasje mot vest, men siden loftet kommer inn i en senere periode er vinduet muligens gjenbrukt. Det er funnet bare en grå farge på dette vinduet, i et blyhvitt-basert malingssystem. - De opprinnelige vinduene og dørene i første etasje er skiftet ut, så opprinnelig fargesetting er ukjent for disse elementene. - Dateringen av portalen eller inngangspartiet mot nord til inngangsdørene: delene ligger demontert i bakgården, inngangspartiet er muligens plassert på 1920-30-tallet (periode V). Det er funnet et blyhvitt basert malingslag som tyder på en datering før 1850-tallet men det er usikkert om det tilhører Tingstua bygningen. På arkivfoto datert 1913 finns det en annen portal som er fjernet og derfor ikke undersøkt. - Det er ikke funnet forskjell mellom fargesettingen av vinduene i andre etasje og panelet. Alle arkitekturelementene var malt i en lys gråhvit farge. Tverrsnittbildene av malingslagene viser bruk av sorte pigmenter blandet inn en blyhvitt-basert oljemaling. Fargekoden er cirka NCS-S 1502-Y. På grunn av funnene fra fargeundersøkelsen er det teknisk mulig å tilbakeføre fargesettingen til alle perioder men i rapporten er, etter ønske fra oppdragsgiveren, kun den første perioden dokumentert i detalj. For øvrige funn og informasjon om fargesettinger, se periodeskjema. Det anbefales at tre elementene ved rehabiliteringen males opp med linoljemaling med fargekoden NCS-S 1502-Y.nb_NO
dc.description.sponsorshipSparebank Østnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;79/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjecteksteriørnb_NO
dc.subject1800-talletnb_NO
dc.subjectfargeundersøkelsenb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleTingstua i Hokksund. Fargeundersøkelse av eksteriøret fra 1840-talletnb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.relation.project1021.377nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal