Show simple item record

dc.contributor.authorWedvik, Barbro
dc.coverage.spatialLuster kommune, Sogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2019-02-01T18:48:31Z
dc.date.available2019-02-01T18:48:31Z
dc.date.issued2018-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583568
dc.description.abstractRøntgenfotografering kan brukes til undersøkelse av trekonstruksjoner i bygninger der det er ønskelig med lite inngrep. Urnes stavkyrkje er en stavkirke fra middelalderen og automatisk fredet. Målet for røntgenundersøkelsen var å undersøke søndre midtromssvill og sørvestre hjørnestav. Midtromssvilla har vært bosted for flaggermus. Oppdragsgiver ønsket å se på utstrekning av nedbrutt område i midtromssvill og å undersøke staven for nedbrytning, hulrom og mulig innflygningshull for flaggermus. Metode: XRS pulsapparat ble plassert på utsiden av veggen og røntgenfilmen på innsiden. Til vurdering av tilstanden ble det benyttet NIKUs tidligere opparbeidet referansemateriale fra røntgenbilder av biologisk nedbrutte trekonstruksjoner. Røntgenundersøkelsen visualiserte og lokaliserte skadde områder i midtromssvill. Områder med biologisk og/eller kjemisk nedbrytning er omfattende og strekker seg i hele det undersøkte områdets lengde, ca. 100 cm. Det ser også ut til å være noe skade i plank i buefelt nedenfor midtromssvill. Ingen skade ble observert i staven med røntgenundersøkelsen, men dette utelukker ikke at det kan være nedbrutte områder også her.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvaren v/Kjersti Ellewsennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;64/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectX-raynb_NO
dc.subjectradiografinb_NO
dc.subjecttrenb_NO
dc.subjectfurunb_NO
dc.subjectstavkirkenb_NO
dc.subjectkirkenb_NO
dc.subjecttrekonstruksjonnb_NO
dc.subjectfuktskadenb_NO
dc.subjectflaggermusnb_NO
dc.subjectsaltnb_NO
dc.subjectnedbrytningnb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleRøntgenundersøkelse av trekonstruksjoner. A 284 Urnes stavkyrkje, Lusternb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.relation.project1021305nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal