Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJernæs, Nina Kjølsen
dc.date.accessioned2019-02-01T18:11:48Z
dc.date.available2019-02-01T18:11:48Z
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583561
dc.description.abstractNIKU var på befaring den 20.2. og tilstandsvurderte to lerretsmalerier og altertavlen i Hylestad kirke, samt to panelmalerier og altertavlen i Valle kirke. Begge altertavlene er i god stand, og det anbefales kun å gjøre enkle, estetiske grep som å fjerne fugleskitt og voks fra stearinlysslukking. Rammen til maleriet «Maria med Jesusbarnet» (Hylestad) bør konserveres (tilstandskategori 3, TG3), mens maleriet kun kan oppnå estetiske forbedringer ved å utføre justering av de gamle retusjene. Maleriet «Nedtagelsen» (Hylestad) anbefales å bli konservert (TG2). Her er det flere strukturelle skader i lerretet som gjør maleriet ustabilt. Presteportrettet i Valle kirke anbefales også å konserveres grunnet løs maling på maleri og ramme (TG3).nb_NO
dc.description.sponsorshipValle og Hylestad soknerådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Oppdragsrapport;19/2018
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkirkekunstnb_NO
dc.subjectkirkeinventarnb_NO
dc.subjecttilstandsvurderingnb_NO
dc.subjectaltertavlenb_NO
dc.subjectlerretsmalerinb_NO
dc.subjectpanelmalerinb_NO
dc.subjectavdeling Konserveringnb_NO
dc.titleA 201 Valle og Hylestad kirker. Tilstandsregistrering av altertavler og malerier i kirkenenb_NO
dc.typeReportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.project1021250nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal