Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialSandnes kommune, Rogaland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T13:15:44Z
dc.date.available2018-10-11T13:15:44Z
dc.date.created2018-10-11T13:58:15Z
dc.date.issued2013-03
dc.identifier.isbn978-82-8101-128-1
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567677
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av tap og skader som er påført de kjente automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Sandnes kommune, Rogaland i perioden 2007-2012. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 2002 da den første kontrollregistreringen fant sted. Den første kontrollregistreringen bygget på beskrivelser og observasjoner gjort i 1990 da førstegangsregistreringene ble utført. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper fornminnene ligger på, fornminnenes tilstand og om stedfestingene er korrekte. Fornminnene i Sandnes ble igjen kontrollert i 2007. Denne registreringen i 2012, som rapporten omhandler, er således den tredje omgang av kontroller som utføres av en utvalgt del av fornminnene i Sandnes. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter 2007, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; NS 9450, «Automatisk fredete kulturminner – Registrering av tap og skade». Denne tredje kontrollregistreringen gir mulighet til å se endringer av fornminner og arealene de ligger på i en periode på henholdsvis tolv, fem og fem år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet av de siste fem årene er ett fornminne fjernet fullstendig, mens totalt 40 fornminner er påført en eller annen form for skade i denne perioden. Både den tapte og blant de skadete fornminnene var det et stort flertall som allerede hadde en skade ved kontrollen i 2002. Virksomhet i forbindelse med jordbruk har påført fornminnene størst skade samlet sett. Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Omtrent 60 % av fornminnene ligger i områder som brukes til beite. Den største trusselen for fornminnene i Sandnes framover vil sannsynligvis være aktivitet i forbindelse med beiting og jordbruk. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;44
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSandnesnb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sandnes kommune, Rogaland 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.source.issue44nb_NO
dc.identifier.cristin1619714
dc.relation.project15620720nb_NO
cristin.unitcode7530,52,0,0
cristin.unitnameAvdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal