Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialLillesand kommune, Aust-Agder fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T08:57:43Z
dc.date.available2018-10-11T08:57:43Z
dc.date.created2014-04-08T14:34:57Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567582
dc.description.abstractRapporten beskriver omfanget av tap og skader påført 202 fornminner (automatisk fredete kulturminner) i Lillesand kommune, Aust-Agder i perioden 2008-2013. Kontrollregistreringene omfatter et utvalg av kulturminnene registrert i 1980 i forbindelse med utarbeidelse av Økonomisk kartverk for Lillesand. Kulturminnenes tilstand, arealbruk i områdene kulturminnene ligger i og kartfestingens kvalitet er dokumentert. I de tilfeller der de kontrollerte kulturminnene er skadet eller fjernet, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; «NS 9450 Automatisk fredete fornminner. Registrering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave». Lillesand kommune ble kontrollregistrert for første gang i 2003, for andre gang i 2008 og tredje gang i 2013. De periodiske kontrollregistreringene gjør det mulig å se endringer i henholdsvis fornminner, arealbruk og trusselbilde over en periode på 33 år (1980-2013). Resultatene fra 2013 viser at ingen fornminner er tapt i løpet av perioden 2008-2013, mens 16 er skadet. Bygg og anleggsvirksomhet var den hyppigste årsak til skade på fornminner mens aktiviteter i forbindelse med hus, hage og fritid også hadde påført skader. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;49
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectLillesandnb_NO
dc.subjectAust-Agdernb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Lillesand kommune, Aust-Agder 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.identifier.cristin1127783
dc.relation.project15621168nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal