Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialNord-Aurdal kommune, Oppland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T08:32:12Z
dc.date.available2018-10-11T08:32:12Z
dc.date.created2012-12-11T13:29:23Z
dc.date.issued2012-03
dc.identifier.isbn978-82-8101-114-4
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567561
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Nord-Aurdal kommune, Oppland i perioden 2006-2011. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 2011. Disse er sammenstilt med observasjoner fra 2006, da den andre kontrollregistreringen fant sted. De tidligere kontrollregisteringene bygget på beskrivelser og observasjoner gjort i 1972-1990 da førstegangsregistreringene ble utført. I undersøkelsen kontrollerer vi fornminnenes tilstand, arealendringer på og ved fornminnet og om avmerkingen på kart er korrekt. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; Automatisk fredete kulturminner – Registrering av tap og skade. Denne tredje kontrollregistreringen gir mulighet til å se endringer av fornminner og arealene de ligger på i en periode på ti, seks og fem år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet av de siste fem årene er tre fornminner skadet. Blant de skadete fornminnene var to som allerede var påført skade tidligere. Det var skogdrift, tilrettelegging og aktivitet i forbindelse med friluftsliv som hadde påført fornminnene skader. Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Omtrent halvparten av fornminnene ligger i områder med produktiv skog. Den største trusselen for fornminnene i Nord-Aurdal vil derfor være gjengroing, naturskader i form av rotvelter og aktivitet i forbindelse med skogsdrift. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;41
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectNord-Aurdalnb_NO
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Nord-Aurdal kommune, Oppland 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.identifier.cristin971232
dc.relation.project15620477nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal