Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialSkien kommune, Telemark fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-10-11T08:06:27Z
dc.date.available2018-10-11T08:06:27Z
dc.date.created2012-12-18T13:29:21Z
dc.date.issued2011-03
dc.identifier.isbn978-82-8101-091-8
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567531
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de automatisk fredete arkeologiske kulturminnene (fornminnene) i Skien kommune, Telemark i perioden 2005–2010. Dette er tredje gang de samme kulturminnene i Skien oppsøkes i forbindelse med kontrollregistreringsprosjektet. Den første kontrollregistreringen fant sted i 1997, og den andre i 2005. De kulturminnene som er med i denne undersøkelsen ble første gang registrert og kartlagt i forbindelse med utarbeiding av Økonomisk kartverk for Gjerpen, Solum og Holla kommuner i 1970. I undersøkelsen kartlegger vi hvilke arealtyper fornminnene ligger på, fornminnenes tilstand og vi kartfester også hvert enkelt kulturminne, også der de ligger samlet i store felt. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter kontrollen i 2005, identifiserte vi hvilke type tiltak som har forårsaket dette. Resultatet av undersøkelsen viser at i løpet av de siste 5 årene er ingen fornminnene fjernet, men 19 er skadet. De fleste av disse er skadet som følge av jordbruksaktivitet. Andelen skogbruksskader er for første gang nesten like høy som jordbruksskadene. I fremtiden vil trolig skogbruket være den sektoren som skader flest fornminner. Oppdraget er utført på oppdrag fra Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte fornminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Tema
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;34
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSkiennb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skien kommune, Telemark, 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.identifier.cristin975066
dc.relation.project1563464nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal