Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialLillesand kommune, Aust-Agder fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-21T10:37:44Z
dc.date.available2018-09-21T10:37:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-8101-065-9
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563887
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de kjente automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Lillesand kommune, Aust-Agder i perioden 2003-2008. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 2003 da den første kontrollregistreringen fant sted. Den første kontrollregistreringen bygget på beskrivelser og observasjoner gjort i 1980 da førstegangsregistreringene ble utført. Resultatet fra undersøkelsen viser fornminnenes tilstand i dag. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter 2003, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; NS 9450, ”Automatisk fredete kulturminner - Registrering av tap og skade”. Denne andre kontrollregistreringen gir mulighet til å se endringer som har skjedd med fornminnene i en periode på henholdsvis 23 og fem år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet av de siste fem årene er det ett fornminne som er fjernet fullstendig, mens totalt 15 fornminner er påført en eller annen form for skade i denne perioden. Både blant den tapte og de skadete fornminnene var det et stort flertall som allerede hadde en skade ved kontrollen i 2003. Utkasting av stein fra gravrøyser og vandalisme har påført fornminnene de største skadene. Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Omtrent 70 % av fornminnene ligger i utmarksområder. Den største trusselen for fornminnene i Lillesand framover vil sannsynligvis være virksomhet i forbindelse med fritidsaktiviteter. Gjengroing vil først og fremst svekke opplevelsesverdien av fornminnene. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;26
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectLillesandnb_NO
dc.subjectAust-Agdernb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Lillesand kommune, Aust-Agder 2008. – NIKU Tema 26nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.relation.project1562904nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal