Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolm-Olsen, Inger Marie
dc.contributor.authorThuestad, Alma Elizabeth
dc.coverage.spatialKautokeino kommune, Finnmark fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-21T10:26:59Z
dc.date.available2018-09-21T10:26:59Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-8101-056-7
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563881
dc.description.abstractRapporten beskriver omfanget av skader som er påført 172 automatisk fredete kulturminner (fornminner) i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune, Finnmark, i perioden 2000 -2006. Kulturminnenes tilstand og arealbruk i områdene der kulturminnene ligger er dokumentert. Dersom de kontrollerte kulturminnene er skadet eller fjernet etter 2000, er det også forsøkt identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; ”NS 9450 Automatisk fredete kulturminner - Registrering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave”. Kulturminner i Guovdageainnu/Kautokeino ble systematisk registrert og kartfestet i 1978 i forbindelse med utarbeiding av Økonomisk kartverk (ØK). I 2000 ble 184 kulturminner i den ØK-kartlagte delen av kommunen oppsøkt, og det ble utarbeidet en oversikt over kulturminnenes tilstand og de endringer som hadde skjedd i løpet av de 22 årene som var gått mellom registrering og første kontroll. Andre kontrollregistrering i 2006 omfattet 172 enkeltminner og gir mulighet til å se endringer av kulturminnenes tilstand og arealene de ligger på over en periode på 28 år. Kontrollregistreringen i 2006 viser at i løpet av disse seks årene ble ingen kulturminner fjernet, men fire kulturminner ble påført skade. Dette innebærer at i perioden 2000-2006 er 0,4 % skadet hvert år. Sett i forhold til perioden 1978-2000 har det prosentvise årlige tapet av kulturminner vist en positiv tendens. Fritidsbebyggelse, motorisert ferdsel i utmark og erosjon er de viktigste årsakene til at kulturminner ble skadet i perioden 2000-2006. Disse skadeårsakene forventes også fremover i tid å utgjøre en trussel for kulturminner i Guovdageainnu/ Kautokeino. Alle kulturminner som ble skadet i perioden 2000-2006, var også skadet ved opprinnelig registrering og/eller ved kontrollregistrering i 2000. Kontrollregistreringene viser at allerede skadete kulturminner har en tendens til å skades mer og mer inntil de ødelegges helt. Oppdraget er utført på bestilling fra Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;25
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectKautokeinonb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Finnmark 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.relation.project1562079nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal