Show simple item record

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialEidskog kommune, Hedmark fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-21T08:53:17Z
dc.date.available2018-09-21T08:53:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-8101-052-9
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563843
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de kjente automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Eidskog kommune, Hedmark i perioden 2002-2007. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 2002 da den første kontrollregistreringen fant sted. Den førstekontrollregistreringen bygget på beskrivelser og observasjoner gjort i 1985 da førstegangsregistreringene ble utført. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper fornminnene ligger på, fornminnenes tilstand og om stedfestingene er korrekt. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter 2002, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; NS 9450, Automatisk fredete kulturminner - Registrering av tap og skade. Denne andre kontrollregistreringen gir mulighet til å se endringer av fornminner og arealene de ligger på i en periode på henholdsvis sytten og fem år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet av de siste fem årene er ett fornminne fjernet fullstendig. Totalt 28 er påført en eller annen form for skade i denne perioden. Blant de skadete fornminnene var det åtte som hadde en skade allerede i år 2002. Virksomhet i forbindelse med fritidsaktiviteter har påført fornminnene den største skaden. Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Omtrent 90 % av fornminnene ligger i områder med produktiv skog. Den største trusselen for fornminnene i Eidskog framover vil derfor være aktivitet i forbindelse med skogsdrift. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;21
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectEidskognb_NO
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Eidskog kommune, Hedmark 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.project1562452nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal