Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialFræna kommune, Møre og Romsdal fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-18T14:30:56Z
dc.date.available2018-09-18T14:30:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-8101-047-5
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563299
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Fræna kommune, Møre og Romsdal i perioden 2000-2006. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 2000 da den første kontrollregistreringen fant sted. Disse bygget igjen på beskrivelser og observasjoner gjort i 1976. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper fornminnene ligger på og fornminnenes tilstand. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter 2000, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til ”NS 9450 Automatisk fredete kulturminner. Registrering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave”. Denne andre kontrollregistreringen gir mulighet til å se endringer av fornminner og arealene de ligger på i en periode på 30 år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet av de siste seks årene er ingen fornminner fjernet fullstendig. Totalt 20 av fornminnene er påført en eller annen form for skade i denne perioden. Blant de skadete fornminnene var det svært få som ikke allerede hadde en skade i år 2000. Jordbruket er den sektoren som har påført fornminnene den største skaden. Hvert år i perioden 2000-2006 er 0,8 % av den kontrollerte fornminnebestanden skadet. Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Mer enn halvparten av fornminnene ligger i områder som er uproduktive med hensyn til jordbruk og skogplanting. Det som er mest foruroligende er imidlertid at disse uproduktive områdene er i ferd med å gro igjen. I alt 60 fornminner ble ikke gjenfunnet fordi områdene de ligger i er overgrodd av lyng og busker. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;19
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectkystnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectFræna kommunenb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Fræna kommune, Møre og Romsdal 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.project1562080nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal