Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialSkien kommune, Telemark fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-18T13:54:13Z
dc.date.available2018-09-18T13:54:13Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-8101-032-0
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563257
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives omfanget av skader som er påført de automatisk fredete kulturminner (fornminnene) i Skien kommune, Telemark i perioden 1997-2005. Resultatene er basert på observasjoner som ble foretatt i 1997 da den første kontrollregistreringen fant sted. Den første bygget på beskrivelser og observasjoner gjort i 1970. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper fornminnene ligger på, fornminnenes tilstand og om stedfestingene er korrekt. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter 1997, er det også identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; Automatisk fredete kulturminer - Registrering av tap og skade. Denne andre kontrollregistreringen gir mulighet til å se endringer av fornminner og arealene de ligger på i en periode på 35 år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet av de siste åtte årene er fem fornminner fjernet; alle er fjernet uten forutgående frigivning og undersøkelse. Totalt 53 av fornminnene er påført en eller annen form for skade. Blant de tapte og skadete fornminnene var det svært få som ikke allerede hadde en skade i 1997. Virksomhet i forbindelse med jordbruket, inkludert hestehold, er den sektoren som har påført fornminnene den største skaden. Hvert år i perioden 1997-2005 er 0.11 % av den kontrollerte fornminnebestanden utslettet og 1.15 % er skadet. Arealbruken i de områdene der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Omtrent halvparten av fornminnene ligger i områder der det fremdeles er produktiv skog. Den bruksmessige endringen som er merkbar er at flere fornminner enn det som var tilfellet i 1997 nå ligger innenfor kategorien hage, park eller tun. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;15
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSkiennb_NO
dc.subjectTelemarknb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skien kommune, Telemark 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.relation.project1561775nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal