Show simple item record

dc.contributor.authorHolm-Olsen, Inger Marie
dc.coverage.spatialSortland kommune, Nordland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-11T14:56:32Z
dc.date.available2018-09-11T14:56:32Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-8101-019-3
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562132
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver omfanget av skader som er påført automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland, i perioden 1976-2003. Kontrollregistreringen omfatter de kulturminnene som ble registrert i 1976 i forbindelse med utarbeidelsen av økonomisk kartverk for Sortland kommune, samt noen få senere registreringer foretatt av Nordland fylkeskommune eller Sametinget, i alt 230 kulturminner. Rapporten beskriver hvilke arealtyper kulturminnene ligger på, kulturminnenes tilstand og om stedfestingen er korrekt. Der kulturminnene er skadet eller fjernet siden registreringen i 1976, har vi identifisert hvilke typer tiltak som har forårsaket skaden. Undersøkelsen har påvist 14 tilfeller der automatisk fredete kulturminner er gått tapt i Sortland i løpet av årene 1976-2003. Tretten av disse er fjernet uten forutgående dispensasjon fra Kulturminneloven og uten faglig undersøkelse. Det ble påvist skade på 25 kulturminner. Dette betyr at i løpet av de siste 27 årene er i gjennomsnitt 0,23% av de automatisk fredete kulturminnene blitt fjernet hvert år, mens 0,40% er blitt skadet. Samlet tall for årlig tap og skade er 0,63%. Det er jordbruket som har vært den dominerende årsaken til tap av og skade på automatisk fredete kulturminner i Sortland i perioden 1976-2003: tolv av 14 tapte kulturminner og 14 av 25 skader var forårsaket av jordbruksaktivitet. Nest viktigst er husbygging og friluftsliv som har forårsaket skade på syv kulturminner. I årene som kommer vil trolig utbygging og gjengroing utgjøre en økende trussel for kulturminnene i Sortland. Av de 230 kontrollerte kulturminnene hadde 9 (4%), en kartfesting der feilmarginene var større enn 20 meter. Dette oppdraget er utført på bestilling fra Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;11
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectregistreringnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSortlandnb_NO
dc.subjectNordlandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland, 2003nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.relation.project156117704nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal