Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBinns, Kari Støren
dc.coverage.spatialBømlo kommune, Hordaland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-11T14:40:43Z
dc.date.available2018-09-11T14:40:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-8101-016-9
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562129
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver omfanget av skader som er påført automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland, i perioden 1987-2003. Kontrollregistreringen omfatter de kulturminnene som ble registrert i 1987-88 i forbindelse med utarbeidelsen av økonomisk kartverk for Bømlo, samt noen senere registreringer foretatt av Hordaland fylkeskommune, i alt 252 kulturminner. I forbindelse med de ganske omfattende forarbeidene som ble foretatt i forbindelse med etableringen av fastlandsforbindelse til Bømlo i perioden 1997-2001 ble det registrert en rekke kulturminner. En del av disse ble frigitt, undersøkt og fjernet, men en god del ble også liggende intakt. Det er 252 kulturminner som var kjent fra tidligere som inngår i foreliggende statusoversikt. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper kulturminnene ligger på, kulturminnenes tilstand og om stedfestingen er korrekt. Dersom kulturminnene er skadet eller fjernet siden registreringen i 1987, er det også identifisert hvilke typer tiltak som har forårsaket skaden. Resultatet av undersøkelsen viser at i løpet av de siste 16 årene er 209 kulturminner uendret, fem av kulturminnene fjernet, hvorav tre uten tillatelse og forutgående undersøkelse, mens to er frigitt og undersøkt. I alt 34 kulturminner er skadet og fire er ikke gjenfunnet. I tillegg til naturforhold (gjengroing) er det bygg-, anlegg- og industrivirksomhet som har forårsaket de fleste skadene på kulturminner i Bømlo; sistnevnte gjelder også den hyppigst identifiserbare årsaken til fjerning. Dette betyr at i perioden 1987- 2003 er i gjennomsnitt 0,12% av kulturminnene blitt fjernet hvert år, mens 0,83% er blitt skadet. En stor andel av kulturminnene ligger i beitemark og i utmark, og her har arealbruken i perioden 1987-2003 bare medført ubetydelige endringer. Kulturminnene ble også kontrollert med tanke på nøyaktighet ved stedsangivelsen. Av de kontrollerte kulturminnene hadde 22 (9%), en kartavmerking med større feilmargin enn 20 meter. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectregistreringnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectBømlonb_NO
dc.subjectHordalandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland, 2003nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.relation.project156117704nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal