Show simple item record

dc.contributor.authorBinns, Kari Støren
dc.coverage.spatialSkjåk kommune, Oppland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-11T14:14:19Z
dc.date.available2018-09-11T14:14:19Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-8101-005-3
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562125
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver omfanget av skader som er påført automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland, i perioden 1983-2002. Kontrollregistreringen omfatter de kulturminnene som ble registrert i 1982-83 i forbindelse med utarbeidelsen av økonomisk kartverk for Skjåk, samt noen senere registreringer foretatt av Oppland fylkeskommune, i alt 138 kulturminner. Undersøkelsen viser hvilke arealtyper kulturminnene ligger på, kulturminnenes tilstand og om stedfestingen er korrekt. Dersom kulturminnene er skadet eller fjernet siden registreringen i 1983, er det også identifisert hvilke typer tiltak som har forårsaket skaden. Resultatet av undersøkelsen viser at i løpet av de siste 19 årene er tre av kulturminnene fjernet, alle uten forutgående undersøkelse. 23 kulturminner er skadet. Det er virksomhet i tilknytning til skogsdrift og friluftsaktiviteter som har forårsaket de fleste skadene på kulturminner i Skjåk, mens den hyppigst identifiserbare årsaken til fjerning er materialuttak. Dette betyr at i perioden 1983-2002 er i gjennomsnitt 0,12% av kulturminnene blitt fjernet hvert år, mens 0,87% er blitt skadet. Arealbruken har holdt seg omtrent uendret i perioden 1983-2002, både med hensyn til dyrket mark/beite og skogsdrift. Kulturminnene ble også kontrollert med tanke på nøyaktighet ved stedsangivelsen. Av de 138 kontrollerte kulturminnene hadde 24, dvs ca 17%, en kartavmerking som ikke holdt seg innenfor en feilgrense på 20 meter. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectregistreringnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSkjåknb_NO
dc.subjectOpplandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland 2002nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.project22820002nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal