Show simple item record

dc.contributor.authorHaavaldsen, Per
dc.coverage.spatialSandnes kommune, Rogaland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-11T14:07:13Z
dc.date.available2018-09-11T14:07:13Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-8101-004-5
dc.identifier.issn1503-4909
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562124
dc.description.abstractRapporten gjør rede for årsaken til skader påført de automatisk fredete kulturminner (fornminner) i størstedelen av Sandnes kommune i perioden 1990-2002. Fornminnene ble omløpsregistrert for Økonomisk Kartverk i 1990 og gav som resultat 2853 bevarte enkeltminner. Rapporten viser hvilke typer tiltak som har forårsaket inngrepene På bakgrunn av opplysninger om tilstanden til fornminnene i 1990 og i 2002 er det laget en oppsummering av de registrerte fornminnenes tilstand i 2002. Resultatet viste at 104 fornminner var ulovlig fjernet og 18 fornminner var påført skader uten dispensasjon fra Lov om kulturminner i perioden 1990-2002, mens 75 fornminner var tillatt fjernet med forutgående arkeologisk undersøkelse og med dispensasjon fra Lov om kulturminner. Aktiviteter knyttet til jordbruket, primært nydyrking, er hovedårsaken til den ulovlige fjerningen av fornminner, samtidig som andre jordbruksaktiviteter, som for eksempel driftsveier, er hovedårsaken til skadene som er påført fornminnene. Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren gjennom NIKU og inngår i Riksantikvarens kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden desimeres. Denne rapporten er en av fire for kommuner der tilsvarende undersøkelser ble utført i 2002.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Tema;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectrapporteringnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectdesimeringnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjectkontrollnb_NO
dc.subjecttapnb_NO
dc.subjectskadenb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectSandnesnb_NO
dc.subjectRogalandnb_NO
dc.titleFortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sandnes kommune, Rogaland 2002nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber16nb_NO
dc.relation.project22820001nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal