Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Sveinung Krokann
dc.contributor.authorHvinden-Haug, Lars Jacob
dc.contributor.authorLarsen, Kari Charlotte
dc.coverage.spatialLarvik kommune, Vestfold fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T12:22:00Z
dc.date.available2018-09-07T12:22:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-8101-064-2
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561508
dc.description.abstractUtgangspunkt for verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen er en omfattende bruksendring av et industriområde med tradisjoner 600 år tilbake i tid. En grunnleggende premiss i denne transformasjonen er at den skal skje med basis i områdets historie, karakter og kulturminner. Området har inntil for få år siden vært et lukket industriområde, men er i kommunedelplan for Larvik by (2006) vedtatt inkorporert i bysentrum. Hammerdalens kvaliteter som kulturmiljø skal danne grunnlaget for videre planlegging og utvikling i området. De mest sentrale utfordringene analysen av Hammerdalens kulturmiljø skal belyse er: - Formidling og vern av Hammerdalens industrihistorie som rommer kulturhistoriske spor fra ulike epoker og funksjoner. - Forene målene i pilotprosjektet, kommunedelplan for Larvik by og verdiskapingsprogrammet. Bevaring av industrihistorien knyttet til Fritzøe Verk er grunnleggende, men Hammerdalen er også politisk, økonomisk og byplanmessig et utviklingsområde som tømt for sin opprinnelige virksomhet utgjør en historisk mulighet for Larvik mht. byutvikling sentralt i byen. - Anbefale vernestrategi og vurdere hvordan kulturhistoriske spor best kan utnyttes som ressurs for videre utvikling av Hammerdalen. Det metodiske utgangspunktet for analysen og vurderingen av Hammerdalen er basert på Riksantikvarens DIVE-metode med hovedfokus på elementene som bidrar til å formidle og utvikle Hammerdalens industrielle karakter og identitet, og hvilke tiltak som må til for å styrke og synliggjøre denne identiteten. Ulike tilnærminger for å oppnå de artikulerte målene beskrives. Rapporten avsluttes med NIKUs vurderinger og anbefalinger for bruk og utvikling basert på de verdiene som er identifisert i Hammerdalen samt målene i verdiskapingsprosjektet og kommunedelplan for Larvik by.nb_NO
dc.description.sponsorshipHøgskolen i Vestfoldnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;28
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectindustriarvnb_NO
dc.subjectverdiskapingnb_NO
dc.subjectkulturmiljøvurderingnb_NO
dc.subjectstrategier for vernnb_NO
dc.subjectHammerdalennb_NO
dc.subjectLarviknb_NO
dc.titleKulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larviknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.relation.project1562726nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal