Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorLarsen, Kari Charlotte
dc.contributor.authorGrahn, Wera
dc.contributor.authorRisan, Thomas
dc.coverage.spatialListanb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T11:55:53Z
dc.date.available2018-09-07T11:55:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-8101-085-7
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561485
dc.description.abstractDenne rapporten er første delrapport i NIKUs forskningsprosjekt om historisk landskapskarakterisering. Målsettingene med prosjekt er todelt: - utvikle kunnskap om hvordan historiske landskaper verdsettes lokalt/regionalt, og hvordan dette er knyttet til forvaltningspraksis, ”storylines”, identitet og verdiskaping. - utvikle kunnskap og metoder for å integrere kulturmiljøhensyn i kommunal/regional planlegging og utvikling samt metoder og prosesser for å utløse lokal mobilisering og engasjement. Som en del av NIKUs forskningsprosjekt om landskapskarakterisering har vi gjennomført et lokalt dialogseminar for å se hvilke muligheter og utfordringer denne metoden har for å få fram kunnskap om lokalbefolkningens oppfatninger og verdisetting av Listalandskapet. Dialogseminaret ble gjennomført på Lista Museum 7.–8. oktober 2009. Invitasjon til seminaret ble sendt til et bredt lag av lokalbefolkningen samt til en del sentrale institusjoner og personer som har et forhold til og/eller arbeider med Listalandskapet. På seminaret ble det benyttet en metode, eller arbeidsform, opprinnelig hentet fra arbeid med konsekvensutredninger (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM, Holling 1978). Metoden som ble brukt på Lista, baserte seg på at seminardeltakerne selv identifiserte hvilke landskaper med tilhørende kultur- og naturelementer som er viktige i Listalandskapet. Deltakerne skulle videre identifisere hvilke drivkrefter eller trusselfaktorer som kan påvirke disse verdiene og elementene og hvordan de kan virke inn. Metoden er en trinn-for-trinn prosess basert på en blanding av gruppearbeider og plenumspresentasjoner. Erfaringene fra seminaret viste at metoden har et betydelig potensial til å fremme lokal medvirkning samt å øke forståelsen og dialogen mellom ulike grupper. Selve prosessen blir en ny møteplass der en gjensidig, samfunnsmessig forståelse kan begynne å vokse frem. En annen fordel med denne metoden, er at deltakerne i stor utstrekning er delaktige i flere steg i prosessen. En viktig utfordring med denne metoden er å få en representativ sammensetning av gruppene som på en rettferdig måte kan representere lokalsamfunnet med hensyn til ulike yrker, klasser, kjønn, etnisk bakgrunn, interessegrupper mm. Et annet kritisk aspekt er selve metoden som med sin klare kategoriseringer og felter tenderer å styrke gyldigheten av klart iakttagbare materielt forankrede elementer, mens mer opplevelsesmessige aspekter kan falle utenfor.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;39
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminner og kulturmiljøernb_NO
dc.subjectkulturminneforskningnb_NO
dc.subjectlandskapskarakteriseringnb_NO
dc.subjectlandskapsanalysenb_NO
dc.subjectden europeiske landskapskonvensjonennb_NO
dc.subjectscenariometodikknb_NO
dc.subjectlokal verdisettingnb_NO
dc.titleVerdier i Listalandskapet. Utprøving av metode for medvirkning i landskapskarakterisering. Rapport fra dialogseminar på Lista 7. og 8. oktober 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.relation.project1563096nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal