Show simple item record

dc.contributor.authorSætren, Anne
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-07T08:36:03Z
dc.date.available2018-09-07T08:36:03Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-8101-071-0
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561388
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av SMIL-ordningens to formålsgrupper innenfor kulturlandskapstiltakene: verneverdige og freda bygninger, samt andre kulturminner og kulturmiljøer. Hensikten har vært å vurdere miljøresultatene, samt om tiltakene har vært gjennomført på en kvalitativt god måte. Undersøkelsens resultater er i tillegg vurdert med hensyn til forbedringsmuligheter. Evalueringens datakilder omfatter spørreundersøkelser til alle kommuner i syv fylker, samt regional kulturminneforvaltning i de samme fylkene. Data fra Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram er benyttet som grunnlag for vurdering av miljøresultatene i åtte utvalgskommuner. Evalueringens tallgrunnlag omfatter kommunale og fylkesvise rapporteringsdata fra Statens landbruksforvaltning.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Landbruksforvaltning (SLF)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;31
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectjordbruknb_NO
dc.subjectmiljøtiltaknb_NO
dc.subjectfredetnb_NO
dc.subjectverneverdignb_NO
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectkulturmiljønb_NO
dc.subjectSMILnb_NO
dc.titleEvaluering av ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL). Freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.relation.project1562956nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal