Show simple item record

dc.contributor.authorStein, Mille
dc.contributor.authorAndersen, Elisabeth
dc.coverage.spatialValdresnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-06T11:33:37Z
dc.date.available2018-09-06T11:33:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-8101-061-1
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561197
dc.description.abstractHedalen stavkirke i Valdres er fra 1160-årene. Den ble ombygget til korskirke i 1699. I annen halvdel av 1700- tallet fikk kirken ny altertavle. Den var laget av et overmalt middelalderkrusifiks og korpus til et overmalt middelalderskap. I forbindelse med at altertavlen ble konservert på NIKU i 2005- 2007 ble den undersøkt for å kartlegge originalt utseende på de to inventarstykkene. Krusifikset er fra tiden like etter 1250. Det er ikke tidligere undersøkt mht original form og polykromi. Undersøkelsen viser at korset var ca 234 cm høyt, dvs. ca 50 cm høyere enn i dag, og at skulpturen er laget av bjørk, korset av gran og glorien av furu. Videre at korset var malt slik som det var vanlig i gotikken: grønt med imitasjonsforgylte profiler og ranker, konturert med sort strek og med røde sidekanter. Det er ikke brakt på det rene om de fire trepassbuete korsmedaljongene var smykket med hvite ranker eller med evangelistsymboler, men det er fastslått at det lille middelalderrelieffet som henger i kirkens kor ikke tilhører dette krusifikset, slik det tidligere har vært foreslått. Jesusskulpturen hadde gyllent knutelendeklede, med gult fôr og med et grønt- og sortstripet stoffbelte. Da den nå gråmalte glorien, som er festet til skulpturens bakhode, ble IR-fotografert, kunne den underliggende middelalderdekoren sees: på en imitasjonsforgylling var det malt et rødt kors, konturert med sort. Dette er visstnok den eneste bevarte krusifiksglorien fra høymiddelalderen i Norge. Korpus til kirkens skap er heller ikke tidligere undersøkt mht originalt utseende. Men det er tidligere argumentert med kunsthistorisk metode for at den opprinnelig hørte sammen med to andre middelalderstykker i kirken: en madonnaskulptur og en bekroning som forestiller en kirkebygning. Begge disse meget godt bevarte og ikke overmalte gjenstandene er fra ca 1250. Undersøkelsen skulle ved hjelp av tekniske metoder vurdere og eventuelt bekrefte teorien om at disse elementene opprinnelig hørte sammen og hadde vært et madonnaskap. Undersøkelsen viser at innsiden av korpus var imitasjonsforgylt. Avtegning av innriss i nisjene på fløyene viser at det har stått små relieffer der. Innrissene er tolket, og de viser scener fra Jesu fødsels- og barndoms historie. Det overnevnte lille middelalderrelieffet passer ikke inn i noen av disse innrissene, og hører heller ikke til dette skapet. IR-undersøkelsen av arkadebuene i skapet viser at de var dekorert med malte fremstillinger av små bygninger med tårn, tilsvarende et fragment fra et middelalderskap i nabokirken Reinli og andre madonnaskap i Sverige og Finland. I sviklene på bakveggen var det malt ranker, trolig røde på imitasjonsforgylt bunn, og konturert med sort strek. Skapets utside var dekorerte med et geometrisk mønster med røde og grønne ruter. På bakgrunn av oppmålingstegninger av Hedalen stavkirke er det vist hvor i kirken det var plass til skapet og krusifikset i middelalderen.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;25
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkrusifiksnb_NO
dc.subjectBalkegruppennb_NO
dc.subjectmadonnaskapnb_NO
dc.subjectpolykrom treskulpturnb_NO
dc.subjectIR-undersøkelsenb_NO
dc.subjectinnrissnb_NO
dc.subjectmiddelalder maleteknikknb_NO
dc.subjectgotisk kirkekunstnb_NO
dc.subjectHedalen stavkirkenb_NO
dc.titleKrusifikset og madonnaskapet i Hedalen stavkirke. Undersøkelse 2006-2008.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.relation.project1562025nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal