Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyrvoll, Elin Rose
dc.date.accessioned2018-09-06T11:23:32Z
dc.date.available2018-09-06T11:23:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-8101-060-4
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561190
dc.description.abstractKulturminnemyndighetene står ovenfor flere utfordringer i forvaltningen av samiske helligsteder. En av utfordringene er knyttet til at disse stedene i liten grad er registrert og kartfestet. Studier av skriftlige kilder samt intervjuer av samiske tradisjonsbærere vil være viktige kilder i et framtidig arbeid med å registrere og kartfeste helligstedene. I 2008 (mars) inneholdt den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden ca 312 enkeltminner som kan karakteriseres som samiske helligsteder. Disse helligstedene er ikke navngitt/artsbestemt enhetlig i forhold til Askeladdens nomenklatur. Dette innebærer at søkefunksjonene i Askeladden ikke dekker de behov som kulturminnemyndighetene har. Andre utfordringer er av metodisk art og knyttet til hvordan helligstedene skal avgrenses. Det er derfor i denne rapporten foreslått en metodikk eller retningslinjer, som kan benyttes i vurderingene av om et sted kan forstås som et helligsted samt i avgrensingen av helligstedet. Innhenting (samtale/intervju) av kunnskap og informasjon fra lokale tradisjonsbærere og brukere av de aktuelle områdene er et bærende element i den foreslåtte metodikken. I tillegg er det foreslått en metodikk som kan benyttes som rettesnor i vurderingen av helligstedenes sårbarhet. Et hovedpoeng i denne metodikken er å ta utgangspunkt i det enkelte stedet og dokumentere de kvalitetene, verdiene og bruken som kan knyttes til stedet i fortid og nåtid.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;24
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjecthelligstednb_NO
dc.subjectsamisknb_NO
dc.subjectautomatisk fredetnb_NO
dc.subjectsårbarhetnb_NO
dc.titleSamiske helligsteder. Tradisjon – registrering – forvaltning.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.relation.project1562244nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal