Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGuttormsen, Torgrim Sneve
dc.coverage.spatialVestre Slidre, Oppland fylkenb_NO
dc.date.accessioned2018-09-06T08:51:39Z
dc.date.available2018-09-06T08:51:39Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-8101-040-6
dc.identifier.isbn82-8101-040-1
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561134
dc.description.abstractRapporten belyser bruken av historiske kart og historiske flyfoto som et grunnlag for å forstå landskapshistorie i Vestre Slidre, Oppland fylke. Kildene danner et grunnlag for å forstå hvordan ulike drivkrefter i samfunnet har satt spor i landskapet over tid, og hvilke samfunnsprosesser i dag som i et overvåkingsperspektiv øver press på kulturhistoriske verdier i landskapet. For å belyse dette er det utført en landskapshistorisk analyse – en endrings-analyse – for å kartlegge de bærende historiske fenomenene og strukturene som former landskapet i Vestre Slidre. Analysen er utført i forbindelse med overvåkingsprosjektet DEMOTEC-N. Undersøkelsen viser at det er et rikholdig kildemateriale av historiske kart og flyfoto i Norge generelt og i Vestre Slidre spesielt. På tross av dette er disse kildenes anvendelighet per i dag lite belyst som forskningsfelt sammenlignet med svensk og dansk forskning. Historiske kart og historiske flyfoto er som regel brukt for å rekonstruere fortidige landskap eller for å gjenfinne fortidige spor i dagens landskap. Tematikken omkring forholdet mellom historiske kart-/billedmateriale og endringshistorie er derimot lite utforsket foreløpig. I rapporten belyses dette kildematerialets anvendelighet eller kildeverdi ved bruk av GIS, utfra hvordan det gir uttrykk for tidsserier i landskapet.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;12
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVestre Slidrenb_NO
dc.subjectlandskapsanalysenb_NO
dc.subjectlandskapshistorienb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectkartnb_NO
dc.subjectflyfotonb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.titleLandskap og historie-GIS. Historisk landskapsanalyse i Vestre Slidre, Oppland.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.relation.project1561169nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal