Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyrvoll, Elin Rose
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2018-09-06T08:04:54Z
dc.date.available2018-09-06T08:04:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-8101-026-6
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561114
dc.description.abstractMed utgangspunkt i Fornminneregisteret/Askeladden har en i dette prosjektet sett nærmere på forekomsten av samiske urgraver i Norge. I følge Fornminneregisteret/Askeladden er det registrert 189 lokaliteter med urgraver fordelt på de tre nordligste Fylkene. En gjennomgang og vurdering av registerdata fra Finnmark fylke viste at det også finnes urgraver registrert under andre betegnelser i registeret. Dette gjelder særlig betegnelsene gravrøys, grav, røys, steinkonstruksjon og steinsetning. I tillegg til gjennomgangen av registerdata ble det i 2004 foretatt befaring av totalt 75 lokaliteter fordelt på tre kommuner i Finnmark; Vadsø, Porsanger og Nordkapp. Dette gir en pekepinn om at mange urgraver står oppført under andre betegnelser i Fornminneregisteret/Askeladden. Formålet med befaringene var forøvrig å vurdere urgravslokalitetenes sårbarhet, tilstand og kartavmerking. Skadebildet som ble avdekket under befaringen, viste seg å være omfattende. 43 (91 %) av alle de 47 befarte urgravslokaliteter var skadet. For å hindre og forebygge at urgravslokaliteter påføres nye skader foreslås følgende tiltak: informasjonsbrosjyre om urgraver som distribueres til publikum i utvalgte områder og til museer; nettbasert informasjon som knyttes opp til museenes, kommunenes og fylkeskommunenes egne infosider; skilting av særlig utsatte urgravslokaliteter; fysisk stenging av enkelte rasteplasser og/eller barmarksveier der dette synes nødvendig. Avslutningsvis i rapporten presenteres et forslag til et miljøovervåkingsprogram for samiske urgraver. Programmet anbefaler å fokusere på lokaliteter i vestre deler av Vadsø kommune, de to befarte lokalitetene i Nordkapp kommune samt et utvalg fra Nordland.nb_NO
dc.description.sponsorshipNIKU og Riksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;7
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectsamisknb_NO
dc.subjectautomatisk fredetnb_NO
dc.subjecturgravnb_NO
dc.subjectgravnb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.subjectsårbarhetnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectVadsønb_NO
dc.subjectPorsáŋggu/Porsangernb_NO
dc.subjectNordkappnb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.titleSamiske urgraver. Statusrapport med forslag til miljøovervåkingsprogram.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber135nb_NO
dc.relation.project1561137nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal