Show simple item record

dc.contributor.authorGrahn, Wera
dc.contributor.authorMyrvoll, Marit
dc.contributor.authorSkogheim, Ragnhild
dc.contributor.authorHarvold, Kjell
dc.coverage.spatialNord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2018-07-18T14:45:45Z
dc.date.available2018-07-18T14:45:45Z
dc.date.created2012-01-18T13:57:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-8101-103-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506040
dc.description.abstractProjektets överordnade målsättning har varit att öka kunskapen om vad som sker när ett landskap transformeras till en kulturmiljö. Vad inträffar under denna process? Vilka diskurser dominerar när historien länkas till platsen, vad sker med det immateriella kulturarvet, och vad händer när området dras igenom förvaltningsapparaten på olika nivåer? Projektet har sin empiriska utgångspunkt i fiskeläget Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag – som under många år varit föremål för en fredningsprocess som avslutades först under hösten 2010 i detta projekts slutskede – och ett brett underlag av källor har använts för att söka svar på frågorna. Rapporten består av sex huvudkapitel: Första kapitlet beskriver ramarna och målsättningen med projektet, problemställningar, teori och metod. Andra delen ser närmare på kulturmiljöbegreppet och den specifika fredningsprocessen på Sør-Gjæslingan. Kapitel tre beskriver hur de offentligt sanktionerade diskurserna och representationerna om Sør-Gjæslingan som kulturmiljö är producerade och presenterade, och ställer detta mot några av de alternativa lokala diskurserna och representationerna. Kapitel fyra fokuserar på i vilken grad och hur det immateriella kulturarvet kommer till uttryck och fokuserar på kvinnors liv och arbete. Den femte delen tar sig an de förvaltningsmässiga processerna och diskurserna. I den sjätte och sista delen drar vi samman trådarna från de olika kapitlen och diskuterar på ett övergripande plan vad det betyder när en miljö blir utpekad som kulturmiljö. Texterna till de skilda kapitlen har diskuterats och kommenteratsnb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsrådnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;53
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturmiljøbegrepetnb_NO
dc.subjectfredningernb_NO
dc.subjectkulturminneforvaltningnb_NO
dc.subjectmateriell og immateriell kulturarvnb_NO
dc.titleKulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempelnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber134nb_NO
dc.identifier.cristin889068
dc.relation.project1563087nb_NO
cristin.unitcode7530,42,0,0
cristin.unitcode7530,45,0,0
cristin.unitnameBygningsavdelingen
cristin.unitnameNordområdeavdelingen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal