Show simple item record

dc.contributor.authorNorsted, Terje
dc.coverage.spatialLeka kommune, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2018-07-18T13:50:20Z
dc.date.available2018-07-18T13:50:20Z
dc.date.created2018-07-18T15:27:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-8101-106-9
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506026
dc.description.abstractSolsemhula er en brenningsgrotte som befinner seg på den ytre, sørlige delen av øya Leka i Leka kommune, Nord-Trøndelag. Bergarten i dette området er serpentinitt. Da hulas malte figurer ble oppdaget i 1912, var funnet det første i sitt slag i Nord-Europa. Både hula og maleriene ble samme år og året etter undersøkt av arkeologen Th. Petersen. Senere er lokaliteten blitt gransket og beskrevet av bl.a. Hallström, Gjessing og Sognnes. Maleriene finnes i hulas innerste, mørke del, og ble av Petersen assosiert med ritualer. Han foretok også en undersøkelse av grunnen i den indre og midtre delen av hula. Noen av løsfunnene er senere blitt datert. Dette har gitt et grunnlag for forsøksvis tidfesting av maleriene til eldre bronsealder. Med unntak av en stor korsformet figur, ser samtlige figurer ut til å være menneskeliknende. Ved NIKUs dokumentasjon maleriene (1999, 2001 og 2009) som denne rapporten bygger på, ble det registrert i alt 25 figurer. Fire av dem er ikke blitt registrert tidligere. Rapporten gir en beskrivelse av hver figur og deres tilstand. Alle preges av utviskede konturer. En del er også dårlig bevart. Hovedårsaker er ulike former for fukt. En klimaovervåking viste at det opptrer betingelser for mineralutfelling og frost i hula om vinteren. Lokaliteten er tilrettelagt og har vært åpen for alle i flere tiår. Resultatet er menneskeskapte skader på figurene. Nå er hula stengt, og det gis kun adgang for grupper i følge med guide. Kommunen har ansvaret for dette.nb_NO
dc.description.sponsorshipRiksantikvarennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;44
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSolemshulanb_NO
dc.subjectLekanb_NO
dc.subjecthulemaleriernb_NO
dc.subjecttilstandnb_NO
dc.titleMaleriene i Solsemhula, Leka kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.identifier.cristin1597864
dc.relation.project1563479nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal