Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAmundsen, Hilde Rigmor
dc.contributor.authorNesbakken, Anneli
dc.contributor.authorSollund, May-Liss Bøe
dc.coverage.spatialSarpsborg, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2018-07-17T14:42:52Z
dc.date.available2018-07-17T14:42:52Z
dc.date.created2013-01-17T11:29:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-8101-126-7
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505905
dc.description.abstractRapporten er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet «Land use changes in urban pressure areas – threats to food production and landscape qualities» 2009-2012. Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd, program for Natur og næring, og gjennom forskningsmidler over jordbruksavtalen (Landbruks- og matdepartementet). Bioforsk har hatt prosjektledelsen, og med Norsk institutt for skog og landskap, Gøteborgs universitet, Bioforsk (avd. Kvithamar) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som partnere. NIKUs rapport inngår i leveransene til forskningsprosjektets delprosjekt (WP 3), relatert til kulturminner og kulturmiljøer i urbane landbruksområder, og hvordan disse påvirkes av endret arealbruk, spesielt med hensyn til endringer innenfor landbruk og byutvikling. To kommuner er studert, Sandnes i Rogaland og Sarpsborg i Østfold. Denne rapporten omhandler Sarpsborg. Det redegjøres innledningsvis for kulturminnelovens bestemmelser og praksis, spesielt relatert til kommunal arealplanlegging. Videre presenteres målsetting, spørsmål og problemstillinger som ligger til grunn for studiet, samt utvalgt materiale og metodevalg. Undersøkelsen omfatter både automatisk fredete kulturminner (fornminner) og eldre bygninger. Studieområdet og dets kulturhistorie omhandles generelt. I kapitlet om resultatene redegjøres det for tap og skade på kulturminner og årsakssammenhenger knyttet til dette, i både tabellform og tekst. Avslutningsvis følger konklusjoner og referanseliste.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd, program for Natur og næring, samt midler gjennom jordbruksavtalennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;61
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectkulturminnenb_NO
dc.subjectarealbruksendringernb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectlandbruknb_NO
dc.subjectbyutviklingnb_NO
dc.titleArealendringer og deres innvirkning på tap og skade av kulturminner i bynære landbruksområder, Sarpsborg, Østfold. Delrapport i forskningsprosjektet Land use changes in urban pressure areas - threats to food production and landscape qualities 2009-2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.identifier.cristin990871
dc.relation.project1563073nb_NO
cristin.unitcode7530,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for kulturminneforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal