Show simple item record

dc.contributor.authorBergersen, Ove
dc.contributor.authorVorenhout, Michel
dc.contributor.authorSandvik, Paula Utigard
dc.contributor.authorDenham, Sean Dexter
dc.contributor.editorMartens, Vibeke Vandrup
dc.contributor.editorMyrvoll, Elin Rose
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2018-07-17T12:42:53Z
dc.date.available2018-07-17T12:42:53Z
dc.date.created2017-01-26T10:01:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-8101-229-5
dc.identifier.issn1503-4895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505881
dc.description.abstract«Case Baŋkgohppi»inngår som ett av tre overvåkingsstudier av kulturlag i forskningsprosjektet «InSituFarms». Undersøkelsen fant sted i en mødding fra yngre steinalder i Baŋkgohppi i Unjárgga gielda, Finnmark. Målet for undersøkelsen var å kartlegge bevaringstilstand og bevaringsforhold ved hjelp av arkeologisk kulturlagsbeskrivelse etter Norsk Standard (NS9451:2009), prøvetaking og installere sonder som blant annet måler temperatur, jordfuktighet (dvs vanninnhold) og redox i møddingen. Redoxverdier er kjemiske parametre som indikerer om det er reduserende eller oksiderende forhold, dvs om det er stabilt eller ustabilt. En sjakt på 0,7 x3meter ble åpnet og undersøkt arkeologisk før måleutstyret ble innstallert. Det arkeologiske materialet besto av pattedyrs-,fugle- og fiskebein, skjell, redskaper av bein og stein samt avslag. Møddingen ble 14C-datert til århundrene rundt 2000 B.C. Det ble påvist utmerkede bevaringsforhold for uorganisk materiale (herunder bein og horn) i møddingen grunnet høy pH og lav ledningsevne. Miljøovervåking av kulturlagene viste stabil lav fuktighet og lav temperatur. Høstperiodene 2013 og 2014 viste begge at fuktigheten økte pga. hyppigere nedbør på høsten, før kuldeperioder og snø la seg over og virket stabiliserende og beskyttende gjennom hele vinteren. Selv med lengre perioder med sterk kulde i luften ble det ikke målt lavere en minus 5 grader i kulturlagene i øvre del av profilveggen. Redoks-potensialet viste mellom 300 og 800mV som tilsier at oksygen er til stede kontinuerlig. Bevaringsforholden for kulturlagene trues av klimaendringer.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråd Miljø 2015 program & Flaggskipet Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk v/Fram –senter for klima- og miljøforskningnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIKU Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIKU Rapport;77
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectgressbakketuftnb_NO
dc.subjectkulturlagsovervåkingnb_NO
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectgeobioarkeologinb_NO
dc.subjectyngre steinaldernb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectNord-Norgenb_NO
dc.titleInSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate. Case Baŋkgohppi, Unjárgga gielda/Nesseby k., Finnmarknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for kulturminneforskningnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.identifier.cristin1438030
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 212900nb_NO
dc.relation.project15620680nb_NO
cristin.unitcode7530,43,0,0
cristin.unitcode7530,45,0,0
cristin.unitnameArkeologiavdelingen
cristin.unitnameNordområdeavdelingen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal