• Karl Johans gate 45 ‐ Fargeundersøkelse av fasaden. Oslo 

      Kaun, Susanne; Hole, Ellen (NIKU Oppdragsrapport;60/2017, Report, 2017-06)
      NIKU har utført farge‐ og materialundersøkelser av Karl Johans gate 45. Bygården har sandsteinsforblending ut mot Karl Johans gate, mens deler av Universitetsgata‐fasaden har støpte, steinimiterende elementer. Undersøkelsene ...