• Røntgenundersøkelse av trekonstruksjoner. A 284 Urnes stavkyrkje, Luster 

      Wedvik, Barbro (NIKU Oppdragsrapport;64/2018, Report, 2018-08)
      Røntgenfotografering kan brukes til undersøkelse av trekonstruksjoner i bygninger der det er ønskelig med lite inngrep. Urnes stavkyrkje er en stavkirke fra middelalderen og automatisk fredet. Målet for røntgenundersøkelsen ...