• Fjerning av KL-fundamenter på Loenga. Follobaneprosjektet, Gamlebyen, Oslo 

   Hovd, Line (NIKU Oppdragsrapport;133/2016, Report, 2018-08)
   1.6.16–20.7.2016 utførte NIKU en arkeologisk overvåking av området i nærheten av KL-fundamenter ved Loenga. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med sjakting i området tilknyttet et annet NIKU-prosjekt: 1020830. Tiltaksområdet ...
  • KL-fundamenter i Haven. Follobaneprosjektet, Gamlebyen, Oslo 

   Edman, Therese Marie (NIKU Oppdragsrapport;123/2015, Report, 2015)
   18. mai 2015 utførte NIKU en arkeologisk overvåkning av graving for fundamentgroper til KL-master i Jernbaneverkets sporområde i Haven ved Oslo Sentralbanestasjon. Tiltaksområdet ligger innenfor avgrensningen av fornminneområdet ...