• Nordbyen 2B og 2C. Graving for reparasjon av vannlekkasje 

      Haugesten, Lars (NIKU Oppdragsrapport;43/2017, Report, 2017-05)
      På bakgrunn av en vannlekkasje i Nordbyen 2B og 2C, ble det gravet for å lokalisere vannlekkasjen og legge et nytt vannrør. Det ble gravet to separate grøfter, en nordvestlig og en sydøstlig grøft. I grøften mot sydøst ble ...