• Møllegaten 1, TØNSBERG. Boring av energibrønner 

      Haugesten, Lars (NIKU Oppdragsrapport;159/2017, Report, 2018-03)
      I forbindelse med boring av syv energibrønner på eiendommen Møllegaten 1, ble tre av boringene overvåket av arkeologer fra NIKU. Boringene viste at det var bevarte kulturlag ned til 4,65 m under topp asfalt. Det ble tatt ...