• A 291 Kvamsøy kirke. Forprosjekt på behandling av altertavlen fra 1716 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;99/2017, Report, 2017-10)
   NIKU utførte i august 2017 et forprosjekt på konservering av altertavlen som står i Kvamsøy middelalderkirke. Altertavlen er datert 1716 og fikk i 2016 tilstandskategori 2 som betyr «middels kraftige symptomer, moderat ...
  • A 308 Olden gamle kirke. Behandling av altertavle fra 1772 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;84/2017, Report, 2017-08)
   Olden gamle kirke fra 1759 har en altertavle fra 1772. Den har tidligere blitt delvis overmalt, og deler av overmalingen ble fjernet i forbindelse med konservering og restaurering i 1970. Etter befaring i kirken i 2016 ble ...
  • A 31 Nesodden kirke. Konservering av altertavlen 

   Jernæs, Nina Kjølsen (NIKU Oppdragsrapport;131/2015, Report, 2015-11)
   På oppdrag fra Nesodden kirkelige fellesråd tilstandsvurderte NIKUs malerikonservator kirkens interiør i april 2013. Konserveringsarbeidet ble utført i perioden 7.-10. september 2015. Løs maling på altermaleriet ble festet, ...
  • A 365. Lade kirke. Konservering og restaurering av altertavlen 

   Spaarschuh, Christina (NIKU Oppdragsrapport;152/2017, Report, 2017-12)
   Lade kirke har en altertavle datert 1709 som er skåret og staffert av henholdsvis Lars Pedersen Bilthugger og Peter Lilje. Denne rapporten dokumenterer konserveringsarbeid utført på altertavlen i september 2017. Behandling ...
  • A34 Enebakk kirke. Tilstandsregistrering av løst og fast inventar 

   Spaarschuh, Christina; Kaun, Susanne (NIKU Oppdragsrapport;27/2017, Report, 2017-03)
   I Enebakk kirke er det i januar 2017 blitt installert elektrisk oppvarming i koret. I den forbindelse har Riksantikvaren installert fire klimaloggere i kirkerommet og ønsker tilstandsregistrering av et utvalg av fast og ...
  • Altertavle og prekestol i Risør kirke. Behandlingsrapport 

   Kjølsen, Nina Ryder (NIKU Oppdragsrapport;217/2010, Report, 2010)