• Dyste Kirkested. Rehabilitering av dreneringsrør 

      Bauer, Egil Lindhart (NIKU Oppdragsrapport;18/2015, Report, 2015-02)
      12.-13. august 2014 utførte NIKU en arkeologisk overvåkning på eiendommene Dystlinna 54 og 56 i forbindelse med rehabilitering av et dreneringsrør. Tiltaksområdet lå langs østre kant av Dyste middelalderske kirkested og ...