• Schweigaardsgate 58, Oslo. Arkeologisk forundersøkelse 

      Furan, Nora Front (NIKU Oppdragsrapport;71/2017, Report, 2017)
      Eier av Schweigaardsgate 58 ønsket å få vurdert muligheten av å bygge et tilbygg til eiendommen, som vender ut mot Klosterenga park. Eiendommen lå innenfor det automatisk fredete kulturminnet Middelalderbyen Oslo, men det ...