• Bergen katedralskole: Arkeologisk utgravning utenfor H-bygget 

      Dunlop, Rory; Hobæk, Halldis; Lorvik, Katharina; Underhaug, Per Christian (NIKU Oppdragsrapport;17/2016, Report, 2017-06)
      Området som var gjenstand for arkeologisk undersøkelse ligger langs den sørvestre siden av H-byggets vestre hjørne og var ca. syv meter langt. Utgravningens omfang ble på ca. 10 kubikkmeter. Moderne/omrørte masser ble ...