• Gjenfylling langs kulvert i Klypen Øst. Sørenga, Oslo 

      Hovd, Line (NIKU Oppdragsrapport;121/2019, Research report, 2019)
      I forbindelse med bygging av ny Follobane ønsket Bane Nor SF å tilbakefylle skråningen langs østre side av jernbanekulverten (K135) i Klypen med drenerende og stabiliserende masser. Som en del av dette arbeidet ble det ...