• Osteologisk analyse av skjeletter fra Avaldsnes Middelalderruin 

      Bergland, Tone (NIKU Oppdragsrapport;21/2021, Research report, 2021)
      I forbindelse med konserveringsarbeider på middelalderruinen på Avaldsnes prestegård, ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i perioden 2.3.2020–15.5.2020. Arbeidet omfattet utgravning i og rundt de to steinbygningene ...