• Georadarundersøkelse på Almerket i Kinsarvik. Ullensvang kommune, Hordaland fylke 

      Kristiansen, Monica; Gabler, Manuel; Gustavsen, Lars; Nau, Erich (NIKU Oppdragsrapport;138/2016, Research report, 2016)
      I februar 2016 gjennomførte NIKU en georadarundersøkelse på Almerket i Kinsarvik, Ullensvang kommune, Hordaland fylke. Undersøkelsen ble utført som et samarbeidsprosjekt mellom NIKU og Kjetil Loftsgarden, phd-stipendiat ...