• BIR-anlegg, Marken, Bergen: Arkeologisk overvåkning av gravearbeid. 

   Dunlop, Rory (NIKU Oppdragsrapport;140/2017, Report, 2018-01)
   Fra tidlig oktober til medio desember 2017 utførte en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen sporadisk overvåkning og registrering i forbindelse med gravearbeid for BIR Nett AS sine anlegg i Marken-området. Gravearbeidet ...
  • Rådstuplassen 5, Bergen: Arkeologisk overvåkning av fjerning av blomsterbed. 

   Dunlop, Rory (NIKU Oppdragsrapport;102/2017, Report, 2017-10)
   27 september 2017 utførte en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen overvåkning og forenklet registrering i forbindelse med fjerning av blomsterbedet som ligger langs steinmuren som antas å være en rest fra Allehelgens ...