• Gudstenestereform og vernestrategi 

      Hoff, Anne Marta (NIKU Rapport;41, Research report, 2010)
      Det har vore ulike syn opp gjennom kyrkjas historie på kva som utgjer eit ideelt gudstenesterom. Den liturgiske rørsla som grodde fram for over 100 år sida, har hatt retning mot forenkling og demokratisering. Spørsmålet ...