• Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs 

      Berg, Sveinung Krokann; Sognnæs, Johanne; Swensen, Grete (NIKU Rapport;42, Research report, 2010)
      Gjennom en studie av Strømsø avdekkes og identifiseres hvordan sosiale og materielle kvaliteter gis videre liv som kulturminner og spesielt hvordan kvaliteter som i dag ikke er anerkjent som kulturminner kan være sentrale ...