• Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter 

      Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa (NIKU Rapport;90, Research report, 2018)
      «Digitalisering av samisk kulturarv. Utfordringer og muligheter» er en presentasjon av problemstillinger og case-studier fra prosjektet «Digitalisering av samisk kulturarv. Formidling og verdiskaping i det moderne samiske ...